Intrastat

  • sběr podkladů pro Intrastat přímo u Vás
  • kontrola podkladů
  • zpracování formulářů pro Intrastat v elektronické i papírové podobě
  • odesílání formulářů příslušným celním úřadům
  • poskytování kopií odeslaných formulářů
  • evidence formulářů, evidence podkladů pro kontrolu příslušných úřadů
  • kompletní zastupování u příslušných úřadů
  • komplexní poradenství INTRASTAT - podrobnější vysvětlení

Intrastat je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU. Vychází z měsíčních výkazů vyplněných firmou (zpravodajskou jednotkou).

Povinnost provádění statistické evidence Intrastat mají firmy, které při obchodu s EU překročí osvobozující práh:

  •  8 000 000 Kč  při odesílání zboží
  •  8 000 000 Kč  při přijímání zboží

Do výkazů je třeba zaznamenat každý pohyb zboží v rámci obchodu s EU.

Výkazy se předávají celní správě každý dvanáctý pracovní den následujícího měsíce, ve kterém vznikl pohyb zboží.


Pokud je firma povinna vykazovat Intrastat a v některém měsíci nemá žádný pohyb zboží v rámci EU, je povinna zaslat tzv. negativní hlášení.


Nesplnění povinnosti evidence pohybu zboží mezi státy EU je předmětem šetření příslušných orgánů státní správy a podléhá vysokým finančním sankcím.


Výkaz může za firmu vyplnit jiný subjekt jako její zástupce