EORI - základní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE K REGISTRACI

Od 1.7.2009 se hospodářské subjekty při styku s celní správou musí, za podmínek stanovených v celních předpisech, identifikovat EORI číslem. Tuto povinnost stanovuje nařízení Komise (ES) č.312/2009 ze dne 16.dubna 2009, kterým se mění nařízení (EHS) č.2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č.2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.
  • EORI číslo slouží jako jedinečný identifikátor pro styk s orgány celní správy ve  všech členských státech Společenství.
  • EORI číslo může být přiděleno pouze hospodářskému subjektu s právní subjektivitou.
  • O přidělení EORI čísla si hospodářský subjekt požádá v členském státě Společenství, v němž má své sídlo. Pokud subjekt nemá v členském státě sídlo, požádá o přidělení EORI čísla v členském státě, v kterém bude poprvé podávat celní deklaraci.
  • V České republice jsou EORI čísla přidělována na celních úřadech.
  • Pokud bylo subjektu EORI číslo přiděleno před 1.7.2009 bez vyžádání, obdržel o této skutečnosti sdělení.

Postup při registraci hospodářských subjektů v registru EORI

Registrace v registru EORI