Celní služby

  • Import, export zboží z třetích zemí (mimo EU)
  • Vystavení jednotných správních dokladů JSD, JSDD
  • Vystavení přepravních dokladů CMR, CIM, CARNET TIR
  • Vystavení dokladů o původu EUR1, A.TR
  • Vystavení doplňkových dokladů DCH, DCHD
  • Vystavení průvodních dokladů o původu zboží T2L
  • Vystavení a vyřízení ostatní potřebné Dokumentace s celním úřadem
  • Kompletní odbavení u celního úřadu
  • Komplexní celní poradenství